Kamis, Juni 16, 2011

Membuat menu view tab

Wednesday, August 25, 2010

Cara buat tab view menu

buat menu tab view
Posting kali ini adalah membuat tab menu view yang mana sesuai dipasang pada blog yang mempunyai side bar yang luas.Pemasangan menu seperti ini adalah menjimatkan ruangan kerana menu disatukan secara tab pada satu tempat.Satu lagi kelebihan menu ini adalah tidak perlu mengedit template,Cuma di masukkan pada add gadget.Jadi lebih mudah untuk membuatnya tanpa perlu khuatir tidak berfungsi setelah membuatnya.Cuma kita perlu mengubah sedikit saiz dan juga warna pada kod agar bersesuaian dengan template kita.  
jika sekiranya berminat untuk membuatnya ikuti langkah ini:

Masuk  keblogger
Pilih design->> Page Element
Add a Gadget
Pilih  HTML/Javascript
Dan masukkan kod ini
<style type="text/css">
div.TabView div.Tabs
{height: 30px;overflow: hidden}
div.TabView div.Tabs a {float:left; display:block; width: 98px; /* Lebar Menu Utama Atas */
text-align:center ; height: 30px; /* Tinggi Menu Utama Atas */
padding-top:8px; vertical-align:middle; border:1px solid #BDBDBD; /* Warna border Menu Atas */
border-bottom-width:0; text-decoration: none; font-family: "Verdana", Serif; /* Font Menu Utama Atas */
font-weight:bold; color:#000; /* Warna Font Menu Utama Atas */ -moz-border-radius-topleft:10px; -moz-border-radius-topright:10px}
div.TabView div.Tabs a:hover, div.TabView div.Tabs a.Active {background-color: #E6E6E6; /* Warna background Menu Utama Atas */ }
div.TabView div.Pages {clear:both; border:1px solid #BDBDBD; /* Warna border Kotak Utama */ overflow:hidden; background-color:#E6E6E6; /* Warna background Kotak Utama */ }
div.TabView div.Pages div.Page {height:100%; padding:0px; overflow:hidden}
div.TabView div.Pages div.Page div.Pad {padding: 5px 5px}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function tabview_aux(TabViewId, id)
{
var TabView = document.getElementById(TabViewId);
// ----- Tabs -----
var Tabs = TabView.firstChild;
while (Tabs.className != "Tabs" ) Tabs = Tabs.nextSibling;
var Tab = Tabs.firstChild;
var i = 0;
do
{
if (Tab.tagName == "A")
{
i++;
Tab.href = "javascript:tabview_switch('"+TabViewId+"', "+i+");";
Tab.className = (i == id) ? "Active" : "";
Tab.blur();
}
}
while (Tab = Tab.nextSibling);
// ----- Pages -----
var Pages = TabView.firstChild;
while (Pages.className != 'Pages') Pages = Pages.nextSibling;
var Page = Pages.firstChild;
var i = 0;
do
{
if (Page.className == 'Page')
{
i++;
if (Pages.offsetHeight) Page.style.height = (Pages.offsetHeight-2)+"px";
Page.style.overflow = "auto";
Page.style.display = (i == id) ? 'block' : 'none';
}
}
while (Page = Page.nextSibling);
}
// ----- Functions -------------------------------------------------------------
function tabview_switch(TabViewId, id) { tabview_aux(TabViewId, id); }
function tabview_initialize(TabViewId) { tabview_aux(TabViewId, 1); }
//]]>
</script>
<form action="tabview.html" method="get">
<div id="TabView" class="TabView">
<div style="width: 300px;" class="Tabs">
<a>Tajuk 1</a>
<a>Tajuk 2</a>
<a>Tajuk 3</a>
</div>
<div style="width:300px; height:250px; " class="Pages">
<div class="Page">
<div class="Pad">
Isi menu tab  1
</div>
</div>
<div class="Page">
<div class="Pad">
Isi menu tab  2
</div>
</div>
<div class="Page">
<div class="Pad">
Isi menu tab  3
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
<script type="text/javascript">
tabview_initialize('TabView');
</script>
cara letak link seperti pada blog saya:Kemudian klik save

Tidak ada komentar:

Posting Komentar